algemene voorwaarden

Welkom bij verbouwingdestenentoko.nl!

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website verbouwingdestenentoko.nl, te vinden op verbouwingdestenentoko.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf verbouwingdestenentoko.nl niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle op deze pagina vermelde voorwaarden.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “onze” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en verwijst daarom naar hetzelfde.

Koekjes
Wij maken gebruik van cookies. Door verbouwingdestenentoko.nl te bezoeken, stemde u ermee in cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van verbouwingdestenentoko.nl.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezitten verbouwingdestenentoko.nl en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op verbouwingdestenentoko.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen vanaf verbouwingdestenentoko.nl voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Herpubliceer materiaal van verbouwingdestenentoko.nl
Materiaal van verbouwingdestenentoko.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van verbouwingdestenentoko.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren
Herdistribueer content van verbouwingdestenentoko.nl

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen. verbouwingdestenentoko.nl filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Opmerkingen niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van verbouwingdestenentoko.nl, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, is verbouwingdestenentoko.nl niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

verbouwingdestenentoko.nl behoudt zich het recht voor om alle Reacties te monitoren en om alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze Algemene Voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.
U verleent hierbij verbouwingdestenentoko.nl een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
Deze organisaties kunnen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen overwegen en

Verbouwingdestenentoko
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart